reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

L'Ajuntament reactiva la licitació de les obres del Jardí Agrari del Camp i del projecte de pavelló del Molinet

08/05/2020

L'Ajuntament de Reus, els organismnes autònoms i les empreses municipals han reprès aquesta setmana els processos de licitació dels contractes d'obres i serveis municipals com a mesura de dinamització de l'activitat econòmica local, una vegada s'ha publicat al BOE el Reial Decret 17/2020 del 5 de maig, amb el qual aixeca la suspensió i la interrupció dels terminis dels procediments de contractació de l'administració pública.

En aquest sentit, entre altres licitacions, l'Ajuntament ha reactivat el concurs públic per adjudicar el contracte d'obres del Jardí Agrari del Camp, la segona fase de l'operació de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina; mentre que l'empresa municipal Reus Esport i Lleure ha reobert el concurs públic per adjudicar la redacció del projecte executiu del pavelló doble poliesportiu El Molinet.

D'acord a les demandes realitzades pels diversos sectors productius a les taules sectorials per a la reactivació econòmica de Reus, l'Ajuntament està reprenent amb celeritat els processos de licitació de contractes d'obres i serveis, amb l'objectiu de contribuir a la generació d'activitat econòmica i de llocs de treball a la ciutat.

Jardí Agrari del Camp
La licitació del projecte del Jardí Agrari del Camp es va obrir el passat 10 de març però es va suspendre arran de la declaració de l'estat d'alarma motivada per l'emergència sanitària. Ara es reprenen el terminis del concurs públic. El contracte té un pressupost de licitació de 837.196,17 euros (IVA inclòs), i el nou termini de presentació d'ofertes finalitza el 29 de maig.

El Jardí Agrari del Camp serà un nou espai públic de 7.709m2, situat al costat sud del passeig de la Boca de la Mina, des de la font del Lleó fins l’avinguda de Saragossa. Serà un recinte tancat mitjançant unes gelosies ceràmiques, pensat com a jardí agrícola amb un fort component didàctic i de lleure, que ha de permetre recuperar la relació entre la ciutadania de Reus i la seva agricultura més propera.

La primera fase del projecte, actualment en fase d’execució, inclou dos àmbits d’actuació: el passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35 euros), i el Parc de les Olors (488.545,01 euros).

El 50% de tot el projecte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Pavelló poliesportiu El Molinet
Reus Esport i Lleure SA ha publicat al perfil del contractant el nou plec de clàusules que han de regir el procediment de licitació i adjudicació de la redacció del projecte executiu d'obra  del futur Pavelló doble Poliesportiu el Molinet. La licitació inicial del contracte va quedar deserta, i ara l'empresa municipal treu una nova licitació amb un increment de 3% del pressupost base i un increment de 4 setmanes en el termini d'execució del contracte.

Així, la redacció del projecte executiu surt amb un pressupost de 67.300,20 € IVA inclòs (21,00%), i un termini de 6 mesos. La presentació d'ofertes es podrà fer fins el 25 de maig.

El projecte executiu del pavelló doble ha de preveure uns costos de construcció del nou equipament de 3,3 milions d'euros.

El nou pavelló, annex a l'IES Roseta Mauri i situat entre els Carrers de Jaume Vidal i Alcover i Maria Aurèlia Capmany i l'avinguda Josep Pla, és previst que tingui una superfície de 2.719m2, amb una pista poliesportiva de 25 x 44 metres, amb possibilitat de tenir dues configuracions (una pista central de 22 x 44 metres i 2 pistes transversals de 25 x 22 metres), apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala. L'equipament tindrà accessos i connexió directa amb el centre educatiu. La redacció del projecte també ha d’incloure la urbanització de la part del solar no ocupada per l’edifici projectat, la qual es vol destinar a usos esportius d’exterior i complementaris.