reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Inaugurat el Parc del Lliscament, el nou parc esportiu urbà de Reus

22/10/2022

Avui, 22 d'octubre, al matí s’ha inaugurat el Parc de Lliscament, el nou parc esportiu urbà a la zona oest de la ciutat que té una superfície de 13.013 m2 i que inclou tres zones per a la pràctica esportiva: el nou skatepark, el parc de cal·listènia i l’àrea de petanca. El projecte urbanístic del nou parc també ha inclòs la naturalització de la zona verda de l'entorn i l’habilitació de noves zones d'estada, generant un lloc de trobada entre la ciutadana i la natura.

L’acte oficial d’inauguració ha estat a càrrec de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; acompanyant pel regidor d’Esports, Pep Cuerba; la regidora d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, i altres representants del consistori. Al llarg del matí s’han fet diverses activitats esportives, vinculades amb els esports de lliscament i la cal·listènia, per dinamitzar la jornada. L’acte s’ha clos amb una exhibició d'skate i scooter a càrrec dels campions de Catalunya i d'Espanya d’aquesta modalitat.

Les obres del parc del Lliscament van finalitzar el 30 de setembre i han estat executades per l'empresa Servidel SLU, per un pressupost d'adjudicació de 904.638,23 euros.

Zona esportiva
El parc esportiu es concep com un nucli d’activitat física que actua de punt de trobada intergeneracional, gràcies als tres espais que el conformen: la zona de lliscament, el parc de cal·listènia i l l’àrea de petanca.

La instal·lació esportiva central és el nou skatepark. El disseny prioritza la integració paisatgística, amb elements amb poc impacte visual. Consta d’elements per a diferents tipologies i nivells de dificultat pròpies per a skaters, patinadors en línia, bikers, i scooter riders:

  • Un gran bowl central, que té forma de piscina, amb tres hips o salts i les mides del half-pipe actual, enfonsat fins a una profunditat entre 175 i 230cm.
  • Una mini bowl per iniciació, amb forma de gota i un corredor que protegeix la bowl.
  • Zones de patinatge de carrer als laterals i zona d’onades a l'extrem sud.

El sistema de recollida d'aigua del bowl s’ha dissenyat per recuperar l’aigua de pluja, i reconduir-la a un gran dipòsit soterrat, per al reg del parc.

El parc de cal·listènia se situa entre les dos zones de descans, en un àrea amb de pradera natural marcada pels camins perimetrals. Compta amb elements per exercitar-se i incorpora bancs i altres elements de mobiliari.

La zona de petanca és a l’oest del parc, travessant la riera de la Font dels Capellans, i integrada a l’espai amb plantació de moreres i mobiliari que facilita el descans i observació del joc.

Projecte urbanístic
El projecte urbanístic del nou parc públic, amb espais de relació, esport i descans, dinamitzarà la zona oest de la ciutat, generant un lloc de trobada entre la ciutadana i la natura.

S’estableix un corredor verd longitudinal, que funciona com a espai biodivers i connector ecològic dels diferents espais lliures que envolten la zona. S’ha incorporat un talús verd que, alhora, millora les condicions d’inundabilitat de la zona. Aquest corredor verd s’ha plantat amb vegetació típica de bosc de ribera; i, en paral·lel al recorregut, s’ha col·locat un camí de passejada.

Al llarg del parc s’hi han habilitat zones d’estada per als usuaris amb mobiliari urbà i vegetació que, segons els indrets, pot ser d’arbres de fulla caduca o de prat naturalitzat.

El projecte urbanístic es veu condicionat per la proximitat dels barrancs del Molí, dels Capellans i de la Mina. Un condicionant que es posa en valor. S’han reconduït les condicions d’inundabilitat per minimitzar l’afectació en zona urbana, alhora que es naturalitza l’espai i es recupera un paisatge típic com és el de barrancs i rieres. El projecte també ha contemplat la xarxa de reg i la construcció d’un dipòsit de recollida de l’aigua de pluja per al reg.

Vegetació
Al parc del Lliscament s’ha recuperat la vegetació de bosc de ribera, característica del paisatge de la zona. Es pot distingir especialment en els arbres i les espècies arbustives que s’hi poden trobar.

Hi ha dues zones de gespa: una per a les zones de descans i pràctica de salut, i una altra per als espais perimetrals.

Amb l’objectiu de millorar la biodiversitat i alhora reduir el consum d’aigua, en aquests espais de gespa s’han plantat diferents espècies, la majoria locals i, per tant, adaptades al règim hídric del clima. També s’han reduït els espais segats i el nombre de segues, amb l’objectiu d’afavorir la floració i la producció de llavors que puguin oferir aliment i refugi a la fauna. Així mateix, s’ha reduït l’espai total destinat a gespa per generar nous espais que puguin ser colonitzats per espècies autòctones o que permetin introduir arbustives i altres vivaces.

Per tot plegat, el parc és un espai d’alt valor ecològic i un refugi per a moixons i insectes pol·linitzadors.

Per donar a conèixer el patrimoni natural de l’espai i les actuacions que s’hi han fet per preservar-lo, s’hi han instal·lat uns plafons informatius que, a més de les explicacions bàsiques, inclouen un QR que dona accés a informació més detallada ubicada a Reus.cat. L’objectiu és que el parc sigui també un espai de coneixement del medi natural.