reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

L’Ajuntament porta la SAD Reus Deportiu al jutjat per incomplir el conveni i no pagar per l’ús de l’estadi municipal

21/01/2016

L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i Lleure SA (RELLSA), ha iniciat una reclamació judicial (procediment monitori) davant els Jutjats de Reus, en data 18 de desembre de 2015, per reclamar a la societat anònima esportiva Club de Futbol Reus Deportiu SAD els imports impagats per l’ús de les instal·lacions de l’estadi municipal de futbol fixats en el conveni de col·laboració firmat per les tres parts el 9 de gener de 2015.

Els reiterats incompliments per part de la SAD —una entitat amb ànim de lucre— dels acords firmats, obliguen el Govern de Reus a prendre aquesta decisió avalat per dues consideracions jurídica i econòmica:

  • La reclamació del deute per la via judicial deixa constància de la voluntat del Govern de Reus de rascabalar el dany patrimonial que aquesta situació està provocant a RELLSA; una vegada ja ha expirat el termini del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, RELLSA i la SAD (30 de juny de 2015) i sense que la SAD hagi satisfet les obligacions econòmiques.
  • El dany patrimonial que el deute de la SAD causa a l’Ajuntament ascendeix a 227.924,72 euros a 30 de setembre de 2015: 219.301,10 són deutes corresponents a l’ús de les instal·lacions (180.667,01 durant la vigència del conveni i 38.634,09 entre l’1 de juliol i el 30 de setmebre, una vegada expirat el conveni). La resta, 8.623 euros, correspon a interessos. La quantia econòmica del deute continua creixent ja que la SAD continua fent ús de es instal·lacions, la qual cosa comporta la pròrroga tàcita de les condicions econòmiques fixades del conveni.

Subvenció
El Govern de Reus manté la voluntat de col·laboració amb la SAD, sempre d’acord al compliment estricte de la llei i amb compromisos clars, realistes i viables del club per regularitzar la seva situació econòmica. Aquests compromisos passen per:

  • Presentació completa i correcta de la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. La SAD ha presentat de manera continuada documentació incompleta i incorrecta.
  • Regularització dels deutes de la SAD amb la Seguretat Social i Hisenda. En dues ocasions (setembre i octubre de 2015), l’Ajuntament ha rebut comunicacions de l’embargament a la SAD pels seus deutes amb la Seguretat Social i lAgència Tributària.
  • Compliment estricte dels acords del conveni signat de col·laboració signat el 9 de gener de 2015. La SAD ha incomplert de manera reiterada els acords del conveni i acords posteriors assolits en continuades reunions de negociació.

Sense la garantia de la formalització dels dos primers compromisos, l’Ajuntament de Reus està jurídicament impedit per fer efectiva la subvenció dinerària a la SAD prevista en el conveni de col·laboració.

L’Ajuntament i RELLSA en cap cas poden sentir-se responsables dels reiterats incompliments de pagament de la SAD amb la societat municipal, l’Agència Tributària i la Seguretat Social; així com amb d’altres dels quals es té coneixement a través dels mitjans de comunicació. L’únic responsable és la pròpia societat esportiva, una entitat amb ànim de lucre.

El Govern de Reus lamenta el victimisme de la SAD, quan l'Ajuntament i RELLSA estan complint i volen complir tots els seus compromisos, i és la SAD qui incompleix els acords firmats en el conveni.

El Govern de Reus lamenta que la situació econòmica de la SAD pugui afectar dos projectes vinculats a la col·laboració entre l’Ajuntament i el club: la promoció de la ciutat i l’escola de futbol. En ambdós casos, el Govern vol donar un missatge de tranquil·litat ja que té capacitat per promoure iniciatives alternatives per garantir-ne la continuïtat.

L'Ajuntament vetlla pels interessos generals de la ciutat, i en matèria d'Esport, aquests passen per oferir l'accés a les instal·lacions de forma gratuïta per l'esport base. Així mateix, és obligació de l'Ajuntament fer complir els convenis i compromisos per cobrar els usos amb finalitat lucrativa, perque són diners i drets públics d'interes general.