reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

L'Ajuntament licita la concessió d'obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness

23/09/2021

L'Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació de la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness de Reus, el centre esportiu que es construirà al costat del Pavelló Olímpic Municipal, i que comptarà amb un conjunt de piscines cobertes i espais complementaris per a la pràctica del fitness i d’activitats dirigides.

La licitació surt amb un valor esttimat del contracte de 82.083.591,50 euros, una aportació màxima municipal de 1,4 milions d'euros i un cànon anual inicial de 10.000 euros. Dels 82 milions d’euros de valor del contracte, 8 corresponen als costos de construcció i 74 a la xifra de negoci de l’explotació de l’equipament. El plec fixa també el calendari: 3 anys per a la fase de redacció dels projectes i de construcció de l’equipament, i 35 anys per a la fase d’explotació de l'equipament.

El concessionari haurà d’assumir les següents prestacions:

  • Redacció del projecte bàsic i executiu de les obres i instal·lacions.
  • Execució de les obres de construcció del complex esportiu, d’acord amb el projecte executiu elaborat pel concessionari i aprovat per l’Ajuntament.
  • Gestió i explotació del complex esportiu.
  • Conservació i manteniment de les instal·lacions.
  • Durant la vigència de la concessió, l’adequació, reforma i modernització de les instal·lacions per adaptar- les als requeriments funcionals i normatius per a la correcta i efectiva prestació del servei.
  • Les propostes dels licitadors també han d’incloure un programa social.

L’àmbit de l’actuació abasta un total de quasi 8.000m2, i una edificació d’un total construït de prop dels 5.000m. Serà un centre multidisciplinari i obert a totes les franges d’edat i condició física que podrà absorbir la xifra de 4.000 abonats. Tindrà espais de recepció, vestuaris diferenciats segons els seus usuaris (abonats, personal propi de la instal·lació, etc.), vas principal, vas complementari, vas infantil i de lleure, zona termal, infermeria, sala de fitness, sala d’activitats dirigides, sala gran per activitats que aglutinin més usuaris, sala de gimnàstiques dolces per activitats que fan un treball més específic de cos i ment, sala de cycling, magatzem de material, o fins i tot alguns espais comercials, entre d’altres. També tindrà serveis complementaris com ludoteca infantil, consulta de fisioteràpia, nutrició, cura personal, quiosc i/o bar restaurant, deixant l’elecció dels serveis a oferir, entre les opcions previstes, al criteri del licitador.

El nou centre aquàtic i de fitness respon a un model de col·laboració público-privada, amb una oferta oberta a tots els públics i clarament diferenciada de les piscines convencionals, amb serveis associats a la tipologia de pràctiques esportives que es puguin dur a terme en aquests espais i més enllà de l’oci.

El projecte, recollit al Pla d'Acció Municipal Reus 2019-2023, vol donar resposta a la demanda de la ciutadania recollida a l'enquesta d’hàbits esportius de la ciutadania, de poder desenvolupar una activitat física i esportiva orientada a la salut i a la millora de qualitat de vida de les persones.